Miten musiikkiterapiaan hakeudutaan


Miten hakeudut kuntoutukseen?

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille sekä kuntoutuspsykoterapiana 16-25 -vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja hänellä on palveluntuottajasopimus Kelan kanssa.

Kuntoutussuunnitelma on kuntoutumisen kokonaisjärjestelyjen tueksi laadittu kirjallinen, usein lakisääteinen asiakirja, jossa sisältää kuntoutustutkimuksen ja kuntoutujan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätetyt tarpeelliset toimenpiteet. Kuntoutussuunnitelma laaditaan kuntoutujan kanssa tai kuntoutujan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Kuntoutussuunnitelma tulee tehdä mahdollisimman varhain, jotta kuntoutuksella voidaan parantaa kuntoutujan tilannetta.

Vastuu kuntoutussuunnitelman tekemisestä on hoitavalla lääkärillä. Usein apuna on moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, erikoisalan lääkäri, toimintaterapeutti tai musiikkiterapeutti.

Terapian aloittamiseksi tarvitaan kuntoutussuunnitelmaan terapiasuositus. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan suositeltu terapiamuoto, terapian tavoitteet, terapiakertojen määrä sekä yhden tapaamisen kesto. Lisäksi mainitaan onko vanhemmille ohjauskäyntejä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa hyvä yhteistyö kodin ja terapeutin välillä sekä edistää terapiassa opittujen taitojen siirtymistä asiakkaan arkeen. Kuntoutussuunnitelmassa mainitaan myös mahdolliset terapiakerrat, jotka toteutetaan koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä.

Useimmiten kuntoutuksen maksamisen ehtona on, että palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva sopimus kyseisen maksajatahon kanssa.

Kuntoutuspäätösten saaminen saattaa kestää 1-3 kuukautta. Kelalta terapiaa haettaessa asiakkaan tai omaisen tulee toimittaa kuntoutushakemus ja lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma Kelaan. Asiakas voi itse valita haluamansa terapeutin Kelan palveluntuottajaluettelosta, mutta hänen tulee olla ensin yhteydessä kyseiseen terapeuttiin ja varmistaa onko terapeutilla mahdollisuus aloittaa uuden asiakkaan kanssa. Jos yhteistyö sopii, asiakkaan kannattaa mainita tulevan terapeutin tiedot kuntoutushakemuksessaan. Kun virallinen päätös on saapunut Kelalta, terapiayhteistyö voi alkaa.