Psykoterapia


Teen ratkaisukeskeiseen psykoterapiakoulutukseen liittyen harjoitteluterapioita.

Terapiat voivat olla kestoltaan 10 – 20 kertaa, tarvittaessa pidempiäkin.  Harjoitteluterapioissa voimme yhdessä sovitusti käyttää keskustelun lisäksi myös musiikkia ja muita luovia menetelmiä.


Harjoitteluterapioiden hinnat ovat:
Tutustumiskäynti 50€/90min
ja jatkokäynnit 50€/45min