DKT


Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on menetelmä epävakaan persoonallisuushäiriön ja muiden tunnesäätelyvaikeuksien hoitoon.

DKT-terapia antaa konkreettista tukea rakentavien toiminta- ja vuorovaikutusmallien sekä tunnesäätelykeinojen harjoitteluun. Terapiassa vahvistetaan itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä myös tässä hetkessä läsnäolon harjoituksilla. Lisäksi terapiassa pyritään vahvistamaan hankalien tunteiden tunnistamisen ja sietämisen taitoja erilaisten taitoharjoitteiden avulla.

DKT-terapia koostuu viikoittaisista taitoharjoitteluryhmistä ja yksilötapaamisista. Dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä voidaan hyödyntää myös yksilöterapiassa. Yksilöterapian päätavoitteena on elämäntilanteen vakauttaminen, käyttäytymisen hallinta ja yhteistyösuhteen lujittaminen. Perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan ottaa tarvittaessa mukaan työskentelyyn.

Musiikkiterapia Melodian tarjoamiin palveluihin kuuluvat myös DKT- taitoryhmät ja yksilöterapia.