Esiintymisjännitysvalmennus


Musiikkiterapia Melodia tarjoaa tutkittua hoitoa esiintymisjännityksen lievittämiseen. Musiikkiterapeutilla on kokemusta esiintymisjännityksen hoidosta terapeuttisen keskustelun, fysioakustisen hoidon ja kliinisen improvisaation avulla.

Esiintymistä ohjaa monitahoinen aivojen kehitykseen, kokemukseen, harjoitteluun, huomioon ja työmuistiin liittyvä yhteis- ja vuorovaikutus, joihin kaikkiin osa-alueisiin stressi voi vaikuttaa. Ihanteellinen esitystilanne koostuu esittäjän luonteenominaisuuksien, suorituksen ominaispiirteiden eli omien taitojen vastaavuudesta ohjelmiston vaikeustasoon ja laajuuteen ja esiintymistilanteen tuttuuden/vierauden yhteisvaikutuksesta.  Näiden tekijöiden vuorovaikutus vaikuttaa esiintymisjännityksen ilmenemiseen joko sitä lisäten tai vähentäen. Hallitakseen esiintymisjännitystä tulee esiintyjän kyetä käsittelemään esiintymiseen liittyviä häneen itseensä, esitykseen ja esitystilanteeseen liittyviä pelkoja.

Musiikkiterapiassa esiintymisjännitystä voidaan hoitaa paneutumalla esiintymisjännityksen syihin, ilmenemismuotoihin, omaan minäkuvaan ja minäkäsitykseen ja kehontuntemukseen. Tieto siitä, miksi jännitän ja miksi jännitys ilmenee minulla näin helpottaa omaa suhtautumista esiintymisjännitykseen. Metodeina voidaan terapeuttisen keskustelun ohella käyttää fysioakustista hoitoa kehontuntemuksen lisäämiseen ja rentoutukseen, sekä kliinistä improvisaatiota.

Kysy lisätietoa esiintymisjännityksen hoitopaketista tai esiintymisjännitysluennosta info@musiikkiterapiamelodia.fi tai 040 5045 456.