Fysioakustinen hoito


Fysioakustisella hoidolla tarkoitetaan matalataajuisen siniäänen terapeuttista käyttämistä ja kohdistamista fysioakustisen laitteiston kautta ihmisen kehoon. Terapiassa käytetään puhdasta siniaaltoa, joka on kaikkein yksinkertaisinta olemassa olevaa ääntä. Fysioakustisessa terapiassa käytettävän siniäänen korkeus vaihtelee tyypillisesti 20-100Hz:n välillä.

Siniäänet värähtelevät ihmisen lihaksistossa ja vaikuttavat lihassoluihin. Kun lihakset resonoivat äänen mukana, ylimääräinen jännitys laukeaa niistä, verenkierto paranee, kehon osat lämpenevät, kuona-aineet kulkeutuvat nopeammin pois ja aivojen hapen saanti paranee.

Fysiologisia vaikutuksia voidaan havaita sekä solutasolla, että laajemmilla kehon alueilla mm. lihaksissa ja lihasryhmissä, sisäelimissä ja hermostollisissa toiminnoissa.

Fysioakustinen terapia on hyvin hellävaraista, joten hoitoa voidaan antaa sellaisissakin vaikeatasoisissa kivuissa, joissa esimerkiksi manuaalinen hoito ei ole mahdollista.

Fysioakustista terapiaa voidaan käyttää osana laaja-alaista musiikkiterapiaa tai omana erillisenä hoitomuotona.

Fysioakustista menetelmää ja muita edellä mainittuja matalataajuiseen äänivärähtelyyn perustuvia hoitomenetelmiä käytetään hyvin monenlaisten oireiden ja sairauksien hoitoon. Usein näiden menetelmien käyttö perustuu kliiniseen kehittämistyöhön ja sen kautta saavutettuihin positiivisiin hoitovasteisiin. Selkeää tutkimuksellista näyttöä monien sairauksien ja oireiden osalta sen sijaan on melko vähän. Tämä koskee erityisesti Suomessa tehtyä, fysioakustista menetelmää koskevaa tutkimusta. Tutkimukseen perustuvaa näyttöä löytyy kuitenkin enemmän muualta maailmalta.

Tutkimusta on tehty mm. matalataajuisen äänivärähtelyhoidon fysiologisista vaikutuksista lihasspastisiteetin ja liikkuvuuden hoidossa, kivunlievityksessä, psyykkisissä häiriöissä, kuten stressi ja ahdistus sekä keuhko- ja sydänsairauksissa. Uutena tutkimusalana on viime vuosina noussut esiin erilaiset riippuvuusongelmat, kuten päihde-, peli- ja huumeriippuvuus.

Tutkimukset ovat osoittaneet matalataajuisen äänivärähtelyn toimivuuden monien eri sairauksien ja oireiden hoidossa ja lievityksessä. Niinpä erityistä huomiota onkin kiinnitetty näiden menetelmien käyttämiseen liittyvään koulutukseen, tieto-taitoon ja terapeuttisiin laatukriteereihin. Ammattitaitoon kuuluu ehdottomasti myös sen tietäminen ja ymmärtäminen milloin näitä menetelmiä ei ole syytä käyttää.

Musiikkiterapia Melodiassa on käytössä fysioakustinen tuoli, vibroakustinen Sound Oasis -istuin ja vibroakustinen Taikofon tyyny.

 

Hinnat:
kertakäynti 45 €, ensimmäinen käynti 60 minuuttia sisältäen lähtötilanteen kartoituksen ja ohjelman suunnittelun, seuraavat käynnit 45 minuuttia.
10 kerran sarjalippu 400 €.