Kertaterapia – Single Session terapia


Psykoterapian tuloksellisuustutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että hämmästyttävän moni asiakas hyötyy merkittävästi jo yhdestä terapiakäynnistä. Näiden havaintojen pohjalta tutkijat ovat jo 30 vuoden ajan kehittäneet uudenlaista psykoterapiakonseptia, josta käytetään alan ammattikirjallisuudessa nimitystä Single Session Therapy, kertaterapia. Viime vuosien aikana julkaistujen useiden meta-analyysien valossa kertaterapia on osoittautunut vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi psyykkisten ongelmien ja kriisien hoitomuodoksi.


Kertaterapian voidaan ajatella myös olevan psykoterapeuttinen kertakonsultaatio, joka tarvittaessa voidaan toistaa 2-5 kertaa, jos asiakkaan tilanne niin vaatii.

Kertaterapiakäyntiin on aikoja saatavissa joustavasti nopealla aikataululla. Kertaterapiakäynti on yleensä asiakkaan itse maksama, ja tapaamisen kesto on 90 minuuttia. Jos jatkotapaamisia tarvitaan, niiden kesto on 60 minuuttia.

Kertaterapian hinta on 180 € (alv 0 %) / 90 minuuttia. Jatkotapaaminen 135 € (alv 0 %) / 60 minuuttia.

Ota yhteyttä varataksesi kertaterapia-aika.