Mitä musiikkiterapia on


Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Musiikkiterapiaan hakeudutaan useimmiten tunne-elämän, vuorovaikutuksen, itsetunnon,  itseilmaisun, kommunikaation, oppimisvaikeuksien tai kielellisten haasteiden vuoksi. Myös haasteet keskittymisessä, toiminnan jäsentämisessä ja motoriikassa ovat tavallisia syitä musiikkiterapiaan hakeutumiselle.

Musiikkiterapian päämenetelmiä ovat yhdessä soittaminen, laulaminen, improvisointi, musiikin kuuntelu ja oman musiikin säveltäminen ja sanoittaminen. Laaja-alainen musiikkiterapia voi sisältää myös leikkiä, keskustelua, kuvallista ilmaisua, liikettä ja rentoutumista.

Yksi musiikkiterapian muoto on fysioakustinen hoitomenetelmä, joka perustuu kontrolloidusti käytettyyn matalataajuiseen äänivärähtelyyn.

Terapiassa tapahtuvan musiikillisen toiminnan lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti asiakkaan omat toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Jokainen terapia rakennetaan asiakkaan itsensä näköiseksi, häntä innostavilla keinoilla hänen hoidolleen asetetut yksilölliset tavoitteet huomioiden.

Musiikkiterapiaan osallistumiseen ei vaadita aikaisempia musiikillisia taitoja.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä kuntoutuspsykoterapiana 16-25 -vuotiaille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.

Terapiapartio eli musiikkiterapeutit Jaakko Tergujeff ja Tuomas Lallukka ovat tehneet mainion esittelyvideon siitä, mitä musiikkiterapia on. (video julkaistu tekijöiden luvalla)