Neurologinen kuntoutus


MUSIIKKITERAPIA AIVOHALVAUSKUNTOUTUKSESSA, AIVOVERENVUOTOJEN JA AIVOVAMMOJEN KUNTOUTUKSESSA

Aivojen hermokudoksen perusominaisuuksia on sen muovautuvuus eli plastisuus, eli hermokudos pystyy muuttamaan sekä rakennettaan että toimintaansa lukuisin eri tavoin. Tätä ominaisuutta hyödynnetään aivosairauksien kuntoutuksessa. Tämä plastisuus on runsaimmillaan heti aivoinfarktitapahtuman jälkeen, mikä johtuu siitä, että vaurio tavallaan herkistää toipuvan kudoksen tämän varhaisen sensitiivisen jakson aikana (Duodecim 2002). Kuntoutumiseen liittyy mm. hermokasvutekijöiden tuotannon kasvu ja hermosolujen ärtyvyyden muutoksia samaan tapaan kuin kehittyvissä aivoissa. Aivoinfarktipotilailla vilkkainta toipumisen aikaa ovat kolme ensimmäistä kuukautta. Tuona aikana on tavallaan käytettävissä laajentunut aikaikkuna, jona aikana kuntoutuksen vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmillaan. Neurologisen kuntoutuksen aloittaminen kannattaa silti, vaikka aivoinfarktista olisi kulunut jo aikaa. Musiikkiterapian on todettu olevan hyvä ja toimiva kuntoutusmuoto avh-potilailla.

Aivokuvantamisen myötä on saatu selville, että musiikin kuuntelu aktivoi aivoja kauttaaltaan. Musiikin kuuntelu aktivoi hermosynapseja ja auttaa uusien synaptisten yhteyksien muodostumisessa. Musiikkiterapia auttaa aivopotilaiden kuntoutuksessa myös motorisen kuntoutuksen kautta, aivopotilaiden kuntoutukseen on Jyväskylän yliopistossa kehitetty erityinen molempia puolia aktivoiva musiikkiterapian kuntoutusmalli. Musiikkiterapian tuloksellisuudesta on saatu vankkaa näyttöä erityisesti neurologisessa kuntoutuksessa, kuten aivohalvauksesta toipuvilla, muistisairailla ja parkinson-potilailla. Myös depressiossa musiikkiterapia toimii.

Musiikin vaikutukset ulottuvat lähes kaikkeen: keskittymiskykyyn, kieleen ja muistiin, liikkeisiin, vireystilaan ja mielialaan. Kuntoutuksessa parkinson-potilas hyötyy musiikin rytmistä. Tauti hidastaa liikkeitä, mutta rytmi aktivoi liikeaivokuorta ja auttaa sitä kautta kävelyä sekä pidentää askelta. Myös masennuksesta toipuu nopeammin, kun perinteiseen hoitoon liitetään musiikkiterapia. Nuorten depressiossa musiikkiterapia on jo hyväksytty kuntoutuspsykoterapiaksi.

Musiikkiterapia Melodiassa neurologisessa kuntoutuksessa käytetään musiikin kuuntelun lisäksi musiikin aktiivista tekemistä laulamisen ja soittamisen kautta, ja motorisia harjoitteita, joilla pyritään edesauttamaan vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteistyötä ja tasapainon parantumista. Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja haasteet huomioiden.

Musiikkiterapia Melodia on tehnyt neurologista kuntoutusta jo pitkään, näitä yksilökuntoutusasiakkaita on mahdollista ottaa silti vielä lisää.

Tutkimushankkeesta “Soittavat ja toipuvat aivot: Musiikkiterapia aivovammojen laaja-alaisessa kuntoutuksessa” on julkaistu alustavia tuloksia. Tästä voit tallentaa itsellesi Kelan julkaiseman tutkimusraportin pdf muodossa.