Psykoterapia


Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja kognitiviinen lyhytterapeutti. Käytän työssäni ratkaisukeskeisiä, kognitiivisia ja psykodynaamisia lähestymistapoja asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Olen Kelan palveluntuottaja kuntoutuspsykoterapiassa aikuisille ja musiikkiterapiana 16-25 -vuotiaille. Voit tulla psykoterapia-asiakkaaksi myös itse maksavana. Otan vastaan psykoterapia-asiakkaita sekä Laitilan että Turun toimitiloissa.


Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja

  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi
  • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa
  • psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. 16-25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa. Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa haetaan lomakkeella KU131.

Yhteydenoton voi tehdä myös Minduu-profiilini kautta